MOTTO: často zapomínáme, že lidé, s nimiž musíme žít, také musí žít s námi

 • tl
 • tl
 • tl
 • tl
 • tl
 • tl
 • tl
 • tl
 • tl
Foto - titul

Cíle a činnosti

Cíle:

Společnost Helias si klade za cíl dosáhnout plnohodnotného života osob s mentálním postižením, osob s tělesným postižením a osob s poruchou autistického spektra v rámci jejich individuálních možností a potřeb.

 • Cílem je naučit klienta novým dovednostem a posilovat jeho stávající sociální dovednosti.
 • Zprostředkovat kontakt klientů se společenským prostředím.
 • Pomoci při plnění osobních cílů klienta
 • Podpora klientů při obstarávání osobních záležitostí
  Poskytovat bezpečné a odborné služby, které respektují základní lidská práva a svobody všech občanů.
 • Předávat informace týkající se sociální služby osobní asistence klientovi, jeho rodině i široké veřejnosti
 • Spolupracovat s klienty, jejich rodinami a blízkými osobami.
  Podpořit rodinu v péči o člověka s mentálním postižením, s tělesným postižením a s poruchou autistického spektra

Společnost Helias Ústí nad Labem,o.p.s. se zabývá v rámci své činnosti osobní asistencí u osob s mentálním postižením, u osob s tělesným postižením, u osob s poruchou autistického spektra, u osob se zdravotním postižením, u osob s chronickým postižením a u seniorů ve věku od 3 od 64 let. Sociální služba osobní asistence je přednostně poskytována osobám s poruchou autistického spektra a osobám s mentálním postižením.

Činnosti:

Osobní asistence

je každodenní podpora klientů společnosti Helias za pomoci osobního asistenta při běžných úkonech jejich života a naplňování osobních tužeb a přání klienta.A to v oblastech práce, volného času, zdraví - doprovod k lékaři, sport atd. i při uplatňování práv a zájmů klienta a při vyřizování jeho osobních záležitostí. V rámci osobní asitence zprostředkováváme kontakt se společenským prostředím a tím pomáháme klientům k smysluplnému a plnohodnotnému životu.

Dále pomáháme a podporujeme rodinu našich klientů v péči o jejich děti.

Volnočasové aktivity:

Jsou organizované a pořádané společností Helias. Cílem těchto relaxačních, zábavných a vzdělávacích aktivit je naučit klienta novým poznatkům, posilovat jeho stávající sociální dovednosti, posílit sebevědomí a růst osobnosti klientů, dopomoci jim k lepší komunikaci se svým okolím a v neposlední řadě zapojit klienty do společnosti. Příklady volnočasových aktivit: tenis, bowling, výlety, pampalánie, návštěva kavárny, kina, karaoke, vaření, pečení a mnoho dalších aktivit.

kontakty | poslání a cílová skupina | cíle a činnosti | historie o.p.s.
standardy |osobni asistence | volnočasová aktivita | co plánujeme | galerie fotografií

© 2009 - helias Ústí nad Labem, o.p.s. - všechna práva vyhrazena
design: www.cdsm.cz