MOTTO: často zapomínáme, že lidé, s nimiž musíme žít, také musí žít s námi

 • tl
 • tl
 • tl
 • tl
 • tl
 • tl
 • tl
 • tl
 • tl
Foto - titulpočítadlo.abz.cz

Poslání a cílová skupina

Poslání

Společnost Helias Ústí nad Labem, o.p.s poskytuje dvě placené sociální služby, osobní asistenci a denní stacionář.

Posláním terénní služby osobní asistence obecně prospěšné společnosti Helias je pomoc lidem s mentálním postižením, s tělesným postižením, osobám s poruchou autistického spektra, osobám s chronickým onemocněním, osobám se zdravotním postižením a seniorům v průběhu celého dne i noci bez omezení, a to v domácnosti nebo v jiném přirozeném sociálním prostředí.

Posláním ambulantní služby denní stacionář je pomoc lidem s mentálním postižením, s tělesným postižením a s poruchou autistického spektra v denním stacionáři v Jateční 870/41 v Ústí nad Labem od 6:30 do 16:00.

Společnost Helias usiluje o uspokojování individuálních potřeb, přání a osobních cílů těchto lidí, tak aby se cítili spokojeně a plnohodnotně. Tím, že pomáháme lidem s mentálním postižením podporujeme i jejich blízké. osoby

Cílová skupina

Uživatelé sociální služby osobní asistence a denní stacionář jsou osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, zdravotním postižením, osoby s poruchami autistického spektra ve věku od 6 let do 64 let.
Pohlaví: dětí, dívky/chlapci, muži/ženy

Místo poskytování sociální služby

Terénní služba je poskytována na území Ústí nad Labem a přilehlých obcích,  v dojezdové vzdálenosti 25 km od hranic města.

Ambulantní služba je poskytována v budově Jateční 870/41 v Ústí nad Labem.

Sociální služby nelze poskytovat osobám s tímto postižením, či onemocněním:

 • osoba s úplnou ztrátou zraku
 • osoba s úplnou ztrátou sluchu
 • osoba trpící pohlavní chorobou v jakémkoliv stádiu
 • osoba trpící virem HIV a onemocněním AIDS
 • osoba trpící závislostí na alkoholu a dalších omamných látkách
 • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí vysoce náročné ošetřovatelské péče a každodenní dohled lékaře
 • osoba trpící akutním infekčním nebo parazitárním onemocněním, přičemž nemocný může být zdrojem onemocnění nebo trpící onemocněním tuberkulózy
 • osoba trpící duševní poruchou (psychózy včetně poúrazových stavů; psychické poruchy; schizofrenie; depresivní onemocnění; poruchy chování, které ohrožují klienta nebo jeho okolí na zdraví a které se nedaří žádným způsobem kompenzovat)

kontakty | poslání a cílová skupina | cíle a činnosti | historie o.p.s.
standardy |osobni asistence | volnočasová aktivita | co plánujeme | galerie fotografií

© 2009 - helias Ústí nad Labem, o.p.s. - všechna práva vyhrazena
design: www.cdsm.cz