Historie společnosti Helias, o.p.s.


20. 6. 2007 - Založení společnosti a terénní sociální služby osobní asistence.

Příběh o zakladatelce společnosti a o založení denního stacionáře naleznete v novinkách v sekci napsali o nás

Životní sny věnuje klientům

Září - Prosinec 2007

 • naplňování volného času klientů
 • doprovod klientů do školního zařízení a zpět – dobrovolnickou činností
 • Spolupráce s SPMP Ústí nad Labem a Domovem pro mentálně postiženou mládež Všebořice.

Rok 2008

 • zaměstnanci společnosti jsou členy koordinační skupiny za Oblast sociální pomoci – mentálně postižení občané v Ústí nad Labem
 • podílejí jsme se na plánování a vypracování 3 KPP (Komunitní plán města Ústí nad Labem)
 • 1. Mikulášská nadílka
 • osobní asistence u klientů
 • doprovod do školního zařízení a zpět
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím klientů
 • plánování a naplňování volného času klientů
 • zapojujeme klienty do výchovně vzdělávacích a aktivizačních činností a tím rozvíjíme jejich stávající dovednosti a učíme je novým dovednostem
 • spolupráce se sdružením APLA
 • spolupráce se sdružením SPMP a s Domovem pro osoby se zdravotním postižením Všebořice

Rok 2009

Osobní asistenci realizujeme za finanční podpory Statutárního Města Ústí nad Labem

 • 2. Mikulášská nadílka
 • Osobní asistence: individuální i skupinová
 • Doprovod do školního zařízení a zpět
 • Dopomoc při běžných úkonech v péčí o svou osobu - oblékání, úprava oděvu.
 • Víkendové pobyty u koní
 • Příprava a realizace volnočasových aktivit pro klienty za pomoci osobních asistentů a dobrovolníků tyto akce se plánují vždy měsíc dopředu, jsou uzpůsobeny potřebám, schopnostem a možnostem klientů. Jsou zaměřeny na jeho přání a naplňování IP klienta.

Rok 2010

 • Osobní asistence kolektivní i individuální
 • Doprovod do školního zařízení a zpět
 • Dopomoc při běžných úkonech v péčí o svou osobu - oblékání, úprava oděvu.

Příprava volnočasových aktivit pro klienty za pomoci osobních asistentů a dobrovolníků tyto akce se plánují vždy rok do předu, jsou uzpůsobeny potřebám, schopnostem a možnostem klientů. Jsou zaměřeny na jeho přání a naplňování IP klienta.

Volnočasové aktivity

 • Již 3. Mikulášská nadílka
 • 1. Turnaj v Bowlingu proti klientům DOZP Všebořice
 • Relaxační - pobyt v solné jeskyni, hipoterapie Ranč u Matěje
 • Zábavné - návštěva cukrárny, kina, pálení čarodějnic
 • Sportovní akce - bowling, den plný her,
 • Vzdělávací akce – návštěva muzea, Bertino údolí

Letní prázdninové pobyty: poprvé jsme s klienty vycestovali na dva prázdninové pobyty. První týdenní pobyt se konal v pronajatém penzionu v Tachově u Doks. Druhý pobyt také týdenní se konal na statku v Darmyšli na Plzeňsku.
Oba letní pobyty byly pořádány za finanční podpory Komunitní nadace Euroregionu Labe a společnosti Kolbenschmidt

 • podíleli jsme se na plánování a vypracování 4. KPP (Komunitní plán města Ústí nad Labem)
 • Stále spolupracujeme s DOZP Ústí nad Labem, APLOU, hiporehabilitačním centrem Valdek o.p.s, SPMP, Speciální školou a mateřskou školou Pod Parkem v Ústí nad Labem, Slunečnicí, Osmým dnem, Jurtou.

Volnočasové aktivity

Relaxační - pobyt v solné jeskyni, Dále jsme uspořádali ve spolupráci s Hiporehabilitačním centrem Valdek o.p.s. víkend u koní.

Zábavné - návštěva cukrárny, kino.

Sportovní akce - bowling, den plný her, …

Vzdělávací akce – návštěva muzea, poznávání přírody, psí útulek, naše město…

I nadále spolupracujeme s DOZP Ústí nad Labem, APLOU, hoporehabilitačním centrem Valdek o.p.s, SPMP, Speciální škola a mateřská škola Pod Parkem.

1.9. 2014 byla založena nová ambulantní služba Denní stacionář

 • služba denní stacionář je poskytována v modrém domě na adrese Jateční 870/41 v Ústí nad Labem
 • denní stacionář disponuje obytnými prostory v suterénu a ve 3. NP
 • od roku 2019 jsme prostory denního stacionáře rozšířili ještě o 1. NP, kde se nachází další dvě pobytové místnosti
 • v roce 2021 jsme dovybavili relaxační místnost snoezelen za pomoci nadačního fondu TESCO, od kterého jsme získali dotaci ve výši 20 000 Kč.