Poslání a cílová skupina


Poslání

Společnost Helias Ústí nad Labem, o.p.s., poskytuje dvě placené sociální služby, osobní asistenci a denní stacionář.

Posláním terénní služby osobní asistence obecně prospěšné společnosti Helias je pomoc lidem s mentálním postižením, s tělesným postižením, osobám s poruchou autistického spektra, osobám s chronickým onemocněním, osobám se zdravotním postižením a seniorům v průběhu celého dne i noci bez omezení, a to v domácnosti nebo v jiném přirozeném sociálním prostředí.

Posláním ambulantní služby denní stacionář je pomoc lidem s mentálním postižením, s tělesným postižením a s poruchou autistického spektra v denním stacionáři v Jateční 870/41 v Ústí nad Labem Po - Pá od 6:30 do 16:00.

Společnost Helias usiluje o uspokojování individuálních potřeb, přání a osobních cílů těchto lidí, tak aby se cítili spokojeně a plnohodnotně. Tím, že pomáháme lidem s mentálním postižením podporujeme i jejich blízké. osoby

Cílová skupina

Uživatelé sociální služby denní stacionář jsou osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, zdravotním postižením, osoby s poruchami autistického spektra ve věku od 3 let do 64 let. Uživatelé sociální služby osobní asistence jsou osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby se zdravotním postižením, senioři a osoby s poruchami autistického spektra bez omezení věku
Pohlaví: dětí, dívky/chlapci, muži/ženy

Místo poskytování sociální služby

Terénní služba je poskytována na území Ústí nad Labem a přilehlých obcích, v dojezdové vzdálenosti 25 km od hranic města.

Ambulantní služba je poskytována v budově Jateční 870/41 v Ústí nad Labem.

Sociální služby nelze poskytovat osobám s tímto postižením, či onemocněním:

  • osoba s úplnou ztrátou zraku
  • osoba s úplnou ztrátou sluchu
  • osoba trpící pohlavní chorobou v jakémkoliv stádiu
  • osoba trpící virem HIV a onemocněním AIDS
  • osoba trpící závislostí na alkoholu a dalších omamných látkách
  • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí vysoce náročné ošetřovatelské péče a každodenní dohled lékaře
  • osoba trpící akutním infekčním nebo parazitárním onemocněním, přičemž nemocný může být zdrojem onemocnění nebo trpící onemocněním tuberkulózy