Standardy


Standardy DS

Služba je poskytována dle standardů, které jsou vypracovány dle příslušných kritérií vyhlášky č. 505/2006 sb. zákona o sociálních službách.

 1. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb
 2. Ochrana práv osob
 3. Jednání se zájemcem o sociální službu
 4. Smlouva o poskytování sociální služby
 5. Individuální plánování průběhu sociální služby
 6. Dokumentace o poskytování sociální služby
 7. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby
 8. Návaznost poskytovatele sociální služby na další dostupné zdroje
 9. Personální a organizační zajištění sociální služby
 10. Profesní rozvoj zaměstnanců
 11. Místní a časová dostupnost poskytované sociální služby
 12. Informovanost o poskytované sociální službě
 13. Prostředí a podmínky
 14. Nouzové a havarijní situace
 15. Zvyšování kvality sociální služby

Standardy OA

Služba je poskytována dle standardů, které jsou vypracovány dle příslušných kritérií vyhlášky č. 505/2006 sb. zákona o sociálních službách.

 1. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb
 2. Ochrana práv osob
 3. Jednání se zájemcem o sociální službu
 4. Smlouva o poskytování sociální služby
 5. Individuální plánování průběhu sociální služby
 6. Dokumentace o poskytování sociální služby
 7. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby
 8. Návaznost poskytovatele sociální služby na další dostupné zdroje
 9. Personální a organizační zajištění sociální služby
 10. Profesní rozvoj zaměstnanců
 11. Místní a časová dostupnost poskytované sociální služby
 12. Informovanost o poskytované sociální službě
 13. Prostředí a podmínky
 14. Nouzové a havarijní situace
 15. Zvyšování kvality sociální služby